facebook linkedin twitter facebook

Fysiotherapie van Gelderen - Bekroond met 5 sterren

Eind 2009 heeft zorgverzekeraar CZ een groot-schalig onderzoek gehouden naar de ervaringen van haar klanten bij in totaal 1034 praktijken voor fysio-therapie. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek heeft CZ in totaal 55 van deze 1034 praktijken onderscheiden met de hoogst mogelijke waardering van 5 sterren.

Deze 5 sterren betekenen dat u als patient van de praktijk de kwaliteit significant hoger beoordeeld dan gemiddeld en tevens significant vaker de praktijk aanbeveeld bij een vriend / collega / familielid. Het cliëntenbestand van onze praktijk heeft, hoewel het kleiner is dan dat van de gemiddelde overige praktijken voor fysiotherapie in de regio, massaal de moeite genomen om response te geven aan dit on-derzoek en tevredenheid te uiten. Wij zijn u hiervoor bijzonder erkentelijk en hopen dat u in de toekomst wederom uw medewerking aan vergelijkbare onder-zoeken wilt verlenen. Vanaf heden dragen wij met gepaste trots 5 sterren!

 

Scores en uitslagen:

Naast de “sterrennormering” zijn op basis van uw respons door onderzoekers scores toegekend op een 3-tal onder-werpen. Op het onderwerp algehele deskundigheid, scoort Fysiothe-rapie van Gelderen: 8,9 De mate waarin de fysiotherapeut probeert het problem goed te begrijpen, is door onze patienten in dit onderzoek eveneens beoordeeld met de score: 8,9 Tenslotte is beoordeeld: De mate waarin de fysiotherapeut voldoende informeert over de verschillende behandelings-mogelijkheden. Hiervoor werd ons de score 8.7 toegekend. U kunt de resultaten van onze praktijk en die van collega fysiotherapeuten vanaf medio 2009 teruglezen op: www.cz.nl/zoekeendokter.  Omdat onze praktijk geen enkel contract heeft met zorgverzekeraars, dus ook niet met CZ, dient u om ons te vinden onderaan de initiële zoekresulta-ten expliciet verder te zoeken naar praktijken welke geen contracten hebben met deze zorgverzekeraar. Hoewel we het enerzijds jammer vinden dat de zorgverzekeraar ervoor kiest om zogeheten “ongecontracteerde zorg” een ietwat achtergesteld te presenteren op de website, vinden we het anderzijds juist bijzonder plezierig om deze kwaliteitsnorm toebedeeld te krijgen van een externe partij waarmee wij geen enkel contract onderhouden!

5 sterren… en nu?

Nu maar circa 5% van alle onderzochte praktijken voor fysiotherapie beoordeeld worden met maar liefst 5 sterren, is onze praktijk direct beloond met de hoogst mogelijke normering. Hoewel het onmogelijk is om tot hogere normering qua sterren te komen, blijven wij als praktijk natuurlijk onverminderd werken aan onze kwaliteit van dienst-verlening.

sterren

Onafhankelijk onderzoek bekroont praktijk.

Online afspraak maken?

 

Plan nu eenvoudig online een afspraak in:

afspraak plannen iconKlik hier

 

Actueel

IMAGE ‘Ik heb last van mijn schouder, wat moet ik doen?’
woensdag 10 juli 2019
‘Ik heb last van mijn schouder, wat moet ik doen?’ Schouderklachten zijn zo complex! Daar kom je eigenlijk niet vanaf zonder de professionele... Lees verder...