Skip to main content

Fysiotherapie en uw zorgverzekering

Verzeker u van genoeg fysiotherapie

(Deze pagina is het laatst gechecked op 02-01-2024)

Fysiotherapie van Gelderen (onze praktijk) kiest er al 17 jaar actief voor om GEEN contracten te ondertekenen met zorgverzekeraars! Zorg dus dat u goed bekend bent met uw polisvoorwaarden.

Uw gezondheid is een kostbaar goed, welke middels de verplichte basisverzekering gewaarborgd wordt. Iedere Nederlander is verplicht zichzelf voor de basis zorgverzekering te verzekeren. U bent echter vrij om te kiezen voor een natura- of restitutiepolis. 

Natura:

U kunt alleen naar een fysiotherapeut waar uw zorgverzekeraar een contract mee heeft afgesloten. Deze zorgverlener declareert de behandelingen direct bij uw zorgverzekering. Conform uw polisvoorwaarden kunt u een bepaald aantal keer, of tot een maximaal bedrag gebruik maken van de desbetreffende zorg.

Restitutie:

U bent vrij om naar de fysiotherapeut van uw keuze te gaan. Het kan zijn dat u zelf toch nog een kleine bijdrage moet leveren aan de nota en u dient deze zelf te declareren bij uw zorgverzekeraar. **

Fysiotherapie van Gelderen heeft met GEEN van de zorgverzekeraars een contract. De kosten die u maakt bij Fysiotherapie van Gelderen worden vaak geheel of gedeeltelijk vergoed, afhankelijk van uw polisvoorwaarden. U moet zelf de rekening declareren bij uw zorgverzekeraar.
Bijvoorbeeld: CZ Zorgverzekering vergoedt in zijn Naturapolis tussen 60%- 80% van het marktconforme tarief en in zijn Restitutie polis 100% van het marktconforme tarief. ***

Voor meer duidelijkheid over de vergoedingen van fysiotherapie bij een ongecontracteerde praktijk verwijs ik u naar uw zorgverzekeraar.****

Combinatiepolis:

Eigenlijk bestaat de zuivere restitutie verzekering niet meer. Alle zorgverzekeraars hebben beperkende voorwaarden omtrent GGZ, thuiszorg en wijkverpleging opgenomen in hun polisvoorwaarden, óók in hun restitutie polis. Voor alle andere zorg is dit (nog) niet het geval.

 

Belangrijke informatie over zorgverzekeringen

Gecontracteerde zorg is niet - per definitie - de beste zorg die u krijgen kunt, wel - per definitie - de goedkoopste zorg. Denk hierbij aan de beperkingen die zorgverzekeraars voor de pharmacie (medicijnen) heeft toegepast. Tegenwoordig krijgt u in veel gevallen een goedkoper medicijn uitgeleverd door uw apotheker. De werkzame stof is dan hetzelfde, maar de hulpmiddelen zijn anders, met alle gevolgen van dien. Nu steeds meer zorgverleners ervoor kiezen geen contracten af te sluiten met zorgverzekeraars is het voor u wellicht van belang te kiezen voor een restitutie polis.

In 2023 is er weer flink gesneden in de vergoedingen van de zorgverzekering. Waar in de basisverzekering weer veel gesneden is, onder andere met betrekking tot de vergoeding voor fysiotherapie, waren dit jaar ook de aanvullende verzekeringen aan de beurt. Alle aanvullende verzekeringen zijn minder fysiotherapie gaan vergoeden en ook het % dat vergoed wordt is verlaagd.

Wanneer u 18 jaar of ouder bent en fysiotherapie nodig hebt die onder de basisverzekering valt (chronische aandoeningen lijst Borst) moet u ook in 2024 de eerste 20 behandelingen declareren uit uw aanvullende verzekering. Wanneer u niet aanvullend verzekerd bent moet u deze dus zelf betalen. De lijst voor chronische aandoeningen, waarvan de behandeling wordt vergoed, wordt ingekort en voor bepaalde aandoeningen mag u alleen naar therapeuten die bij een zorgnet zijn aangesloten.

Daarnaast is het (verplichte) eigen risico gelijk gebleven op € 385,-- per jaar. Het eigen risico is van toepassing op uw basisverzekering. Dit betekent dat zorg, welke u benut uit uw basisverzekering, eerst verrekend zal worden met het eigen risico.
Voor alle wijzigingen kijkt u op www.Rijksoverheid.nl

** Niet iedere zorgverzekering biedt beide mogelijkheden aan, belangrijke detail is dat een restitutie polis voor de basisverzekering GEEN garantie is voor restitutie voorwaarden in de Aanvullende verzekeringen.

*** Marktconform tarief: De hoogte van het tarief welke door CZ is bepaald als zijnde marktconform. 100% marktcomform wil voor 2024 helaas ook zeggen dat je zorgverzekeraar kijkt naar de bandbreedte welke in de markt gangbaar is en dan op basis van het P95-criterium bepaald, wat de maximaal vergoeding is. Dit is niet 100% marktconform en mag wettelijk niet, maar ze doen het wel (o.a. ONVZ).

**** Klachten hierover kunt u eerst kenbaar maken bij uw zorgverzekeraar en wanneer er geen oplossing wordt geboden bij het SKGZ. 

 

Voor meer informatie verwijzen we u naar onze algemene voorwaarden.