Skip to main content

Tarieven

Tarieven vanaf 1 januari 2024

Reguliere Zitting € 52,00
Eenmalig Fysiotherapeutisch onderzoek (op medische indicatie) € 99,00
Intake onderzoek na verwijzing € 57,00
Screening € 32,00
Intake onderzoek na screening € 57,00
Fysiotherapeutische zitting aan huis € 67,00
Fysiotherapeutische zitting in de inrichting € 58,00
Toeslag Avond € 20,00
Toeslag Weekend € 28,00
Zitting Acupunctuur € 85,00
Zitting Osteopathie € 104,00
Zitting Manuele Therapie € 57,00
Lange zitting (complexe/meervoudige zorgvragen) € 104,00
Instructie en overleg ouders/verzorgers € 52,00
Telefonisch consult € 27,00
Kort verslag € 57,00
Lang / tijdrovend verslag € 97,00
Rapportage € 157,00

Overige voorwaarden

– Al onze therapeuten staan in het centraal kwaliteitsregister van het KNGF en zijn BIG geregistreerd.
– Op al onze gegevens is het privacyregelement van toepassing.
– De praktijk heeft met geen van de zorgverzekeraars contracten afgesloten. Wij adviseren u vooraf bij uw zorgverzekeraar te informeren naar de hoogte van de vergoedingen voor consulten van ongecontracteerde zorg.
– Wij hanteren voor de betalingsvoorwaarden de richtlijn VVF.
– De rechten en plichten van de patiënt zijn binnen onze praktijk vastgelegd in de 'modelregeling fysiotherapeut-patiënt' van het KNGF/NPCF.
– Uw gegevens worden vastgelegd in ons computersysteem conform de Wet Persoons Registratie (WPR).
– Tarieven en voorwaarden gelden vanaf 01-01-2024.
– Bij verhindering dat graag tenminste 24 uur voorafgaande aan uw afspraak laten weten. Dan wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.

Wanneer u niet tijdig annuleert, brengen wij de gereserveerde tijd in rekening.