Skip to main content

Tarieven

Tarieven vanaf 1 januari 2023

Reguliere Zitting € 50,00
Eenmalig Fysiotherapeutisch onderzoek (op medische indicatie) € 95,00
Intake onderzoek na verwijzing € 55,00
Screening € 30,00
Intake onderzoek na screening € 55,00
Fysiotherapeutische zitting aan huis € 65,00
Fysiotherapeutische zitting in de inrichting € 56,00
Toeslag Avond € 15,00
Toeslag Weekend € 25,00
Zitting Acupunctuur € 80,00
Zitting Osteopathie € 95,00
Zitting Embryonal Integrated Therapy € 95,00
Zitting Manuele Therapie € 55,00
Lange zitting (complexe/meervoudige zorgvragen) € 100,00
Instructie en overleg ouders/verzorgers € 50,00
Telefonisch consult € 25,00
Kort verslag € 55,00
Lang / tijdrovend verslag € 95,00
Rapportage € 155,00

Overige voorwaarden

– Al onze therapeuten staan in het centraal kwaliteitsregister van het KNGF en zijn BIG geregistreerd.
– Op al onze gegevens is het privacyregelement van toepassing.
– De praktijk heeft met geen van de zorgverzekeraars contracten afgesloten. Wij adviseren u vooraf bij uw zorgverzekeraar te informeren naar de hoogte van de vergoedingen voor consulten van ongecontracteerde zorg.
– Wij hanteren voor de betalingsvoorwaarden de richtlijn VVF.
– De rechten en plichten van de patiënt zijn binnen onze praktijk vastgelegd in de 'modelregeling fysiotherapeut-patiënt' van het KNGF/NPCF.
– Uw gegevens worden vastgelegd in ons computersysteem conform de Wet Persoons Registratie (WPR).
– Tarieven en voorwaarden gelden vanaf 01-01-2023.
– Bij verhindering dat graag tenminste 24 uur voorafgaande aan uw afspraak laten weten. Dan wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.

Wanneer u niet tijdig annuleert, brengen wij de gereserveerde tijd in rekening.