Skip to main content

Embryonale osteopathie volgens Methode De Bakker

De behandelmethode en filosofie van Frank de Bakker heeft zich ontwikkeld vanuit de grondbeginselen van A.T. Still. Still stelde namelijk dat vloeistofstromen de drijvende kracht zijn van het functioneren van ons lichaam. Om hiermee aan de slag te gaan, is een grote kennis over het lichaam nodig. Still stelt dan ook 'Osteopathie is anatomie, anatomie, anatomie.'

Anatomie & embryologie

Anatomie is de wetenschap die de bouw van de organismen in het lichaam beschrijft: de organen, de spieren, het zenuwstelsel, het skelet, het systeem van bloedvaten. Tegenwoordig vallen ook celbiologie, weefselleer, genetica en embryologie tot deze wetenschap.

Ondanks dat er in de klassieke geneeskunde weinig aandacht besteed wordt aan de embryologie ligt hierin het fundament voor Methode De Bakker. Binnen deze methode wordt embryologie namelijk gezien als de ontleedkunde van de anatomie. We zien hierbij namelijk hoe verschillende structuren en organismen ontstaan - de anatomie wordt dus eigenlijk opnieuw ontleed.

Ontogenese

Als we dieper kijken naar embryologie komen we uit bij ontogenese. Dit is een onderdeel waarin de samenhang van het ontstaan van de verschillende organismen wordt beschreven. Ofwel: welke weefsels en structuren ontstaan er in relatie met en tot andere structuren en weefsels.

Belangrijk is dat de ontogenese ons opnieuw brengt bij het basisprincipe beschreven door Still; vloeistofstromen zijn de drijvende kracht in het functioneren van het menselijk lichaam. Het zijn namelijk de vloeistofstromen die de eerste drijvende en sturende krachten zijn binnen de embryologische ontwikkeling, ze geven de aanzet tot stofwisselingsactiviteit en groei.

(R)evolutionair binnen dit behandelconcept is de aanvulling van het oorspronkelijke gedachtengoed van Still met een vierde component, namelijk een extra verdieping van de anatomie: de relaties vanuit en met de Paleontologie, en vooral de evolutie van ongewervelde organismen, de chordaten en de vertebraten.